Clasificado como veciñal en mao común o monte ” De Dacón ” na parroquia de Amarante

Publicidade ASPADISI

Publicado no BOP o EDICTO do 29 de xuño de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado De Dacón, a favor dos/das veciños/as de Dacón, na parroquia de Amarante (Santa María), no concello de Maside.

BOP Premer na Imaxe

HIPER MASIDE


VIDEO SPOT MASIDE en BADAL TV