En Punxín convocatoria para a contratación fixa dun chofer/ choferesa de tractor rozadora e encargado/a de medio ambiente e vías públicas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Logo de aprobar, por Resolución da Alcaldía do 9 de novembro de 2021 a contratación de 1 praza de chofer de tractor-rozadoira e encargado/a de Medio Ambiente e vías públicas, en réxime laboral fixo, polo sistema de concurso-oposición, ábrese o prazo de presentación de solicitudes, que será de vinte días hábiles, que contarán desde o día seguinte ao de publicarse este anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

BOP Premer na Imaxe

AVANTAR ACTIVIDADES