ASICOTUR, novo integrante da Organización Mundial do Turismo OMT como Membro Afiliado

IES CHAMOSO LAMAS

A OMT conta con ao redor de 500 Membros Afiliados no mundo, e elixiu á Asociación Internacional para a Cooperación Turística como un deles pola súa presenza nos países de lingua española e portuguesa.

No marco da vixésima cuarta Reunión da Asemblea Xeral da OMT, ASICOTUR foi incorporado á mesma como Membro Afiliado, status que só outras 500 empresas, institucións, destinos e Ong do mundo ostentan. Ademais, ASICOTUR é a primeira Asociación de Galicia en obter o status de Membro Afiliado.

HIPER MASIDE

A OMT, organismo especializado de Nacións Unidas para a promoción do turismo, considera que para cumprir o seu mandato de promover o desenvolvemento sostible do turismo é necesaria a cooperación co sector privado; sendo o único organismo da ONU en contar con membros deste sector na súa estrutura de gobernanza. Nun mundo globalizado, é necesario contar con todos os actores ao redor da mesa para xerar cambio real.

ASICOTUR ten, na súa misión, o ideal de cooperación e desenvolvemento en común de estratexias turísticas. É por iso que ser Membro Afiliado da OMT, fomentando sinerxias, conectando con outros grupos e redes afíns e promovendo o intercambio de coñecementos entre axentes crave, é un paso moi natural para a Asociación.

Esperamos, tras a nosa incorporación á Organización Mundial do Turismo OMT como Membros Afiliados, traballar máis intensamente en proxectos de cooperación turística a escala global.