En Piñor: Aprobación do Acordo Regulador do Prezo Público pola Prestación do Servizo de Axuda no Fogar

IES CHAMOSO LAMAS

Publicase hoxe no BOP Premer na Imaxe

O Pleno deste concello, na sesión ordinaria de 09/11/2021,
acordou a aprobación do establecemento e o Acordo regulador
do prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar
(SAF):

HIPER MASIDE

VIDEO SPOT PIÑOR en BADAL TV