A empresa carballiñesa Gesmedical-Dis gaña o concurso para xestionar a Residencia do Cornuval ( xa ca totalidade de 80 prazas ) e a de Bande ( 50 prazas )

IES CHAMOSO LAMAS

A empresa carballiñesa Gesmedical- Dis acaba de resultar vencedora en dúas dos tres lotes do concurso da Conselleria de Política Social da Xunta de Galicia para xestionar senllas residencias, prestando o pasado mes de decembro e que volveu reactivarse en febreiro tras quedar totalmente paralizado por un recurso.

O Terceiro lote corresponde a Residencia de Maiores do Cornuval en Carballiño para Persoas Dependentes (lote 3), na localidade ourensá homónima, que a través deste contrato incrementou a súa capacidade desde as 50 ás 80 prazas. Opera este centro desde a súa apertura en 2015 a través da súa filial Agrupación de Actividades Xeriátricas e renovara por última vez a súa xestión en 2020. Neste caso o importe da adxudicación foi de 2,54 M e o prazo de execución é dun ano. Obtivo 81 puntos, superando así ás outras dúas licitadoras admitidas: Troncoso Casares (62,12), filial de Troncoso Servizos Sociosanitarios, e Samaín Servizos a Comunidade (58,70), cuxo accionario pertencente a un 100% a Clece.

A sociedade fíxose co segundo lote do contrato, cun valor estimado de 5,58 M€ e unha duración de dous anos (entre o 1 de abril de 2022 e o 31 de marzo de 2024) ampliable por outros tres anos, e pasará a operar o xeriátrico de Bande (Ourense), con 42 prazas para dependentes e oito para maiores autónomos, que ata o de agora explotaba o Grupo DomusVi, tras incorporar en 2010 Geriatricos á súa rede as dúas residencias en funcionamento de Sogaserso ( Sociedade Galega de Servizos Sociais), como consecuencia da saída da Xunta de Galicia do capital de Sogaserso.

Residencia de Bande

A súa oferta, de 45,53€ por praza de dependencia e de 39€ por cada praza de autonomía, obtivo unha cualificación de 81 puntos.

o Grupo GGSalud constituído hai un ano froito da fusión da sociedade asturiana Gaudium Salud e a galega Gesmedical- Dis vai integrar na súa rede dous novos xeriátricos, alcanzando as 13 residencias de maiores (736 camas)

A través de Gaudium Salud, o grupo opera con catro centros. O primeiro é o xeriátrico ‘Cortijo Limonero’, en Penicha (Almería), con 35 prazas, que adquiriu en 2018 ao seu anterior propietario, xestiona a residencia municipal ‘Rio Nacimiento’, na localidade de Abla e con 54 camas, que explota a través da filial Gaudium Rio Nacimiento (denominada ata 2018 Geriall Andalucía), da mesma forma, facer o propio co xeriátrico ‘El Andévalo’, na localidade del Cerro de Andévalo (Huelva) e con 67 camas, que xestiona a súa sociedade Gaudium El Cerro. Por último, Gaudium Salud está tamén á fronte da residencia privada ‘Nuestra Señora del Fresno’ en Langreo (Asturias), de 87 prazas. A parte destes xeriátricos, a sociedade explota o Centro de Día ‘ Montepío de Conductores’, en Sevilla e con 40 prazas.

SPORTUR GALICIA 2022

Pola súa banda, Gesmedical- Dis controla unha rede de seis residencias. Ademais dos xeriátricos xa mencionados, fai o propio desde 2016 coa residencia ‘ Quercus’ en Leiro (Ourense), de 78 camas e cuxo inmoble é propiedade da promotora Ribero Xeriátrica, mentres que, en outubro de 2020, fíxose coa explotación de dous xeriátricos do organismo autónomo Establecementos Residenciales para Ancianos de Asturias, ata entón integrados na rede da Asociación Edad Dorada-Mensajeros de la Paz. Tratábase das residencias de Noreña, con 56 camas, que se achegou a propia Gesmedical- Dis, e o xeriátrico ‘San Francisco y Santa Rita’ en Navia, con 50 camas, onde fixo o propio outra dos seus mercantís, Grupervaz Asociados (dentro da UTE Inver- Gruper), en ambos os casos por un periodo de catro anos. Tamén ao longo de 2021, nunha segunda fase o grupo asumiu a xestión doutras tres residencias, a través da mencionada Grupervaz e Asociados, empresa vinculada a Gesmedical- Dis, nas localidades ourensás de Carballeda de Avia, con 44 prazas (propiedade de Grupervaz) e San Amaro, con 46 (pertencente a Inter- Ger Galicia), así como a residencia de Tomiño (Pontevedra), de 54 camas, de cuxo inmoble é titular a mercantil Nav & Ger Tomiño.

Ademais, Gesmedical- Dis fíxose, en marzo de 2021, co servizo de axuda a domicilio ( SAF) do Concello do Carballiño, por un período de dous anos e un importe de 1,83 M€. O grupo presta actualmente unhas 50.000 horas anuais de servizos de axuda a domicilio ( SAF).

O grupo GGSalud concluíu 2021 (o seu primeiro ano de actividade) cunha facturación de 10,5 M€ (incluíndo as servizos de axuda a domicilio) e un persoal de 313 traballadores, que coas dúas novas residencias incrementarase noutros 42 traballadores. Outra das súas novidades máis recentes foi a incorporación como director de operacións do grupo de Alonso García Caro, que ata o de agora ocupaba o mesmo cargo no Grupo Amavir.