ATAVE tivo un primeiro contacto cos asociados da comarca de Ourense

Esta xornada forma parte dunha serie de accións que desde principios de ano levan realizando desde a asociación, todo iso para mellorar e contribuír a que os asociados poidan realizar o seu traballo con certeza e apoio. Previamente, antes do verán, a xunta directiva reuniuse cos asociados nas comarcas de Ribadavia, Celanova, Carballiño, Xinzo de Limia, Verín e Barco de Valdeorras.

AVANTAR ACTIVIDADES

Conscientes da situación do sector e das preocupacións dos asociados, desde a directiva de Atave tratáronse, entre outros temas, as relacións coas compañías de seguros e os peritos tasadores de automóbiles.

Os abusos aos que someten aos talleres e as maneiras de afrontar esta situación centraron o debate, do que saíron importantes conclusións que a recado redundarán nunha mellora da situación nun futuro.

Desde ATAVE insístese en que a formación dos talleres e os asociados e o mantelos informados son accións prioritarias, polo que este tipo de iniciativas continuarán dentro da comisión de carrocería e pintura e noutros departamentos.

A unión do colectivo, imprescindible.