Video do pleno de decembro no Carballiño: alegación Espazo Común sobre modificación de crédito