Ribeiro en Común denuncia que Ribadavia está sen servizo de Pediatría.

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

Unha situación inadmisible que xa fora advertida por Ribeiro en Común como algo que podía suceder.

O Pleno Municipal de novembro aprobara reclamarlle ao SERGAS o reforzo do servizo.
Ribadavia 23 de decembro 2022.

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO

Non só non se reforzou o servizo, senón que hoxe puidemos comprobar como non había ningunha Pediatra no Centro de Saúde de Ribadavia,  mesmo anulando citas confirmadas previamente, algo inadmisible.
A única resposta do SERGAS é que atenda aos nenos un médico non pediatra ou que as familias acudan a Ourense. Pero isto non é a solución para a maioría de pais e nais.

A Moción de Ribeiro en Común, que fora aprobada pola unanimidade do Pleno, pedía reclamar o reforzo do servizo de Pediatría de Ribadavia. 

Desde Ribeiro en Común vénonos obrigados a denunciar está grave situación e volver reclamar que o SERGAS reforce o noso Centro de Saúde.

Recordamos que a pesar de que todos os grupos votaron a favor da Moción para o reforzo do servizo de Pediatría en Ribadavia, xa daquela o portavoz do PP abstívose de intervir no Pleno e declinou opinar sobre a situación expresada.

Esixímoslle agora ao PP de César Fernández que se posicione do lado de Ribadavia e non do seu partido.

Neste momento aínda non se informou das causas que provocaron o peche do servizo, pero todo indica que se trata de baixas sen cubrir.

En Ribadavia temos un moi bo servizo e con magnificas profesionais.

No servizo de pediatría, igual que nos demais servizos médicos do noso ambulatorio, non se cobren as baixas de médicos, nin as súas vacacións e días libre. O que ocasiona, non poucas veces, a acumulación de pacientes e a sobre carga nas nosas profesionais, redundando nun menoscabo dos dereitos laborais básicos e no empeoramento do servizo.  

– O servizo de pediatría de Ribadavia non se presta unicamente á poboación do noso municipio, senón que todos os concellos da comarca están sen pediatra, o que supón na área de traballo do servizo unha carga de traballo que supera os límites municipais. Polo que os nenos e nenas que atenden non son só do noso municipio senón de todos os concellos da comarca do Ribeiro.  

A única solución á situación do servizo de Pediatría en Ribadavia pasa por ser reforzado coa contratación de máis pediatras.  

Estamos a falar da atención sanitaria aos membros máis pequenos e máis queridos de todas as familias, o que debera supoñer unha atención prioritaria por parte das Administracións titulares.  

Reiteramos os seguintes acordos aprobados en Pleno: 

QUE O SERGAS REFORCE O SERVIZO DE PEDIATRÍA COA CONTRATACIÓN DE MÁIS PEDIATRAS. 

– Establecer un servizo coas dúas pediatras a tempo completo. 

– Cubrir vacacións, baixas e días libres de todos os médicos do Centro de Saúde de Ribadavia. 

– Estudar a posibilidade de implementar un servizo de urxencias pediátricas no PAC de RIBADAVIA- O RIBEIRO, incluíndo as fin de semana e festivos. 

Este acordo trasladouse en novembro á xerencia do SERGAS de Ourense e aos Servizos Centrais do SERGAS e da XUNTA en Compostela, polo que non é de recibo que desde entón a situación aínda fora a peor chegando a non haber pediatra en Ribadavia.

Desde Ribeiro en Común pedímoslle ás familias afectadas que rexistren reclamacións no propio Centro de Saúde dirixidas ao Xerente provincial Félix Ruibal e ao Conselleiro,  co obxectivo de que non continúen negando un grave problema que urxe unha solución inmediata.