Instrucións para a realización, dentro do curso 2022/23, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2023/24.

RESOLUCIÓN do 13 de febreiro de 2023, conxunta da Secretaría Xeral de
Universidades e da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa,
pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2022/23, da
avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso
2023/24.

Publicase hoxe no DOG Premer na Imaxe

FESTAS EN RIBADAVIA