Inauguradas as obras da EDAR de Maceda nas que o Estado investiu 2.136.000 euros

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

Actuacións cofinanciadas a través de FEDER 2014-2020, dentro do Programa Operativo Plurirregional de España (POPE), que contribúe á conservación do medio ambiente

· Darán servizo a 2860 habitantes/equivalentes

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO

· Evitaranse as infiltracións de auga non residual que provocaban o colapso no sistema de saneamento

José Antonio Quiroga, presidente da CHMS, Organismo autónomo dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, o Subdelegado do Goberno en Ourense, Emilio González, e o alcalde de Maceda, Rubén Quintas, inauguraron hoxe as obras de mellora da EDAR de Maceda, executadas polo Estado a través da CHMS.

Estas actuacións, que supoñen un investimento de 2.136.000€, nacen co obxectivo de asegurar unha porcentaxe do 100% de cumprimento das esixencias da Directiva 91/271/CEE sobre tratamento das augas residuais urbanas e puideron ser cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), dentro do Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020, que financia as infraestruturas necesarias para cumprir os fitos establecidos en @dicha Directiva, contribuíndo á conservación do medio ambiente.

O proxecto consistiu na mellora da EDAR antiga a través da construción de dous novos decantadores secundarios e da ampliación da capacidade do reactor biolóxico, para conseguir un incremento de capacidade en canto á carga contaminante a depurar.

Ademais procedeuse á desconexión das incorporacións de auga limpa á rede, procedentes de “Fonte dos Caños”, “Fonte travesía Tetuán”, “Rúa de San Pedro”, “pluviais do vial OU-104”, “pluviais do vial Rúa as Laxas” e “fonte dá Rúa As Canteiras”.

“Unha vez instalados os equipos que mellorarán o funcionamento da depuradora, en novembro déronse por concluídas as obras, púxose en funcionamento a planta e iniciouse a explotación pola empresa adxudicataria durante os 3 meses de proba, trasladando un resultado óptimo coas actuacións executadas neste proxecto que hoxe inauguramos” explicou o presidente.

“Estamos #ante unha dos investimentos máis importantes realizadas polo Goberno de España na provincia de Ourense o que implica que na prioridade das actuacións non se ten en conta a cor política e con iso demóstrase que desde a CHMS valórase a necesidade real, o coidado e respecto polo medio ambiente e a calidade de vida dos veciños” explicou Quiroga.

“Este é un compromiso máis do Goberno de España, a través do MITECO, en saneamento e depuración, para conseguir mellorar da calidade da auga e preservar a biodiversidade. Ademais aproveito para solicitar a colaboración doutras administracións co ánimo de conseguir unha rede de saneamento adecuada ás necesidades dos pequenos núcleos de poboación que verten directamente aos leitos con sistemas pouco adecuados”, concluíu o Subdelegado.

Pola súa banda, o alcalde do municipio aproveitou para agradecer a disposición do presidente da CHMS que, desde o primeiro momento, mostrou interese en solucionar a problemática antiga de saneamento, que provocaba verteduras recorrentes ao leito por infiltracións e acometidas de auga non residual que colapsaban a capacidade do colector interceptor.