Video do Pleno de maio: Moción BNG sobre mellora recollida lixo e coidado do medioambente