A Xunta de Goberno aproba axudas por 116.000 euros para obras en Castrelo de Miño, Baltar e Rubiá

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

A sesión ordinaria desta semana da Xunta de Goberno aprobou un total de 116.000 euros en axudas para sufragar obras en diferentes municipios. Así, o Concello de Baltar percibirá 48.000 euros para a execución da obra de mantemento das súas rutas de sendeirismo. No que respecta ao Concello de Castrelo de Miño, aprobáronse 48.000 euros para a mellora do abastecemento en Troncoso co sobrante do depósito da Cancela. Por outra banda, o Concello de Rubiá recibirá unha achega de 20.000 euros para a reparación do camiño en Quereño. 

Na mesma sesión da xunta de goberno da Deputación tamén foi aprobada a expropiación forzosa das obras de execución de tramo de sumidoiros en Bagarelas (O Carballiño), así como o seu proxecto técnico e a necesidade de ocupación, que será notificada aos interesados. 

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO

Tamén foron fixados os prezos públicos das publicacións feitas dentro do Plan de publicacións de 2023 da Deputación de Ourense.