Eleccións ao Parlamento de Galicia 2020: Colexios Electorais

IES CHAMOSO LAMAS

Eleccións ao Parlamento de Galicia 2020
Colexios electorais
Para dar cumprimento ao disposto no artigo 24.2 da Lei orgánica
5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral xeral, modificada
pola Lei orgánica 3/1995, do 23 de marzo, publícase a
relación de seccións electorais, os límites, os seus locais e as
mesas correspondentes a cada unha delas:

ARQUIVO :

HIPER MASIDE