A Ordenanza de Emerxencia Social segue sen estar aprobada polo Concello

NOTA DO PP do CARBALLIÑO

ESTÁN SEN RESOLVER AS ALEGACIÓNS PRESENTADAS POLO GRUPO POPULAR DENDE O 8 DE XULLO DE 2019.

Publicidade

UNHA TOTAL INCOMPETENCIA QUE PRIVA Á VECIÑANZA DUNHA FERRAMENTA SOCIAL IMPRESCINDIBLE.

O GRUPO POPULAR PEDIRÁ RESPONSABILIDADES POLITICAS QUE SERÁN OU DO ALCALDE OU DA CONCELLEIRA DE IGUALDADE E SERVICIOS SOCIAIS POLO RETRASO ACUMULADO.

Fai 764 días dende o 1 de febreiro de 2018 que se aprobara en pleno o poder ter unha ordenanza de Emerxencia social a petición do Grupo Popular.

Tardaron 455 días ata o 2 de maio de 2019 en ter aprobado inicialmente esta ordenanza en pleno.

E agora levan 242 días sen contestar as 6 alegacións que se presentaron o 8 de xullo de 2019.

E sendo esto grave, unha partida que no seu día o Alcalde Fumega comprometía en 40.000 euros anuais, quedou en 20.000€ no ano 2019 e pasa a 10.000€ nos orzamentos previstos para o ano 2020 e con todo, motivado da falta de ordenanza, resulta que durante o ano 2018 só se gastaron 300€ e no 2019 foron 1.854,85€.

O concello do Carballiño, así segue a derivar a todas/os las veciñas/ños que precisan de axudas, para solventar situacións puntuais de emerxencias que poden cubrir gastos como aluguer, recibos de luz, auga ou teléfono, ou situacións transitorias á espera de axudas doutras administracións, a asociacións beneficas como Caritas e Cruz Vermella que fan unha laboura encomiable, e que a subvención que lles da o Concello do Carballiño, tería que ser para cubrir gastos de funcionamento.

Nunha sociedade moderna e solidaria, ten que estar o Concello para estas necesidades e non deixando a responsabilidade en asociacións benéficas.

Dende o Partido Popular pedimos que de unha vez por todas se remate este expediente de ordenanza de emerxencia social, para que poida ser de aplicación canto antes, e pedirá non obstante as reponsabilidades a quen corresponda, pois parécenos, canto menos, un acto de irresponsabilidade.