AVISO do Concello de AVIÓN

O Concello de Avión publica este AVISO

O Concello  de Avión pon a disposición dos veciñ@s o teléfono  679 661 538 para que todas aquelas persoas que teñan algunha necesidade de carácter imprescindible, tales como falta de medicamentos ou alimentos,  poidan contactar  co Servizo de Emerxencias evitando  os desprazamentos.

AVANTAR ACTIVIDADES

Os repartos  faranse baixo un criterio de prioridades, sendo as Emerxencias as prioritarias.

Rogamos so facer uso deste servizo en caso de emerxencia