Policía Local do Carballiño: Normas sobre animais, labores agrícolas e nenos