A Deputación impulsa o distintivo turístico Ourense, destino seguro, como garantía de salubridade

Videoconferencia Manuel Baltar (Presidente Deputación Ourense) co Consello Asesor de Turismo da Provincia de Ouresne.

Manuel Baltar afirma que este selo de calidade acredita que todos os establecementos abertos ao público da provincia de Ourense que se adhiran a esta iniciativa cumpren todas as garantías requiridas por sanidade e polos protocolos de seguridade no ámbito turístico, referidos ao COVID-19, no ámbito turístico, comercial e da hostalaría. Baltar destaca que esta foi unha proposta que recibimos na primeira reunión do Consello Asesor de Turismo e hoxe anunciamos que a imos a pór en marcha, que imos ser un territorio líder nese sentido porque, agora, o turista do futuro, o que recibiremos a partir de agora, é un turista de proximidade, que se desprazará en coche a un lugar preferentemente situado a unhas dúas horas do seu domicilio e que non estea masificado.

AVANTAR ACTIVIDADES

Ourense é unha provincia perfecta para iso e cun valor engadido que non teñen outros territorios: as nosas augas termais e os nosos balnearios, expresa Manuel Baltar, sinalando que afrontar esta crise da man dos profesionais como está a facer a Deputación de Ourense, escoitando, sobre todo, máis que falando, e pondo en marcha as súas propostas é unha obrigación que non debemos desatender e é a guía de conduta agora e no futuro, explica o presidente Baltar.

Requisitos

Os requisitos que deberá cumprir cada establecemento para obter esta distinción de calidade en seguridade COVID-19 céntranse nos parámetros de desinfección, higienización, calidade e seguridade e saúde no traballo. O estándar será de aplicación nos sectores de Hostalaría, Restauración, Turismo, Espectáculos, Deportivo e Saúde e imaxe persoal, entre os que se poden destacar: Servizos de restauración, hoteis e apartamentos turísticos, pequeno comercio, praias fluviais e balnearios.

As principais áreas de actuación serán a formación e concienciación dos traballadores de cada establecemento; o desenvolvemento de novas tecnoloxías para a mellora dos procesos; desenvolvemento de sistemáticas de traballo desempeñadas pola organización, destinadas a prevención da contaminación biolóxica, e a posta en marcha de sistemáticas internas de verificación e validación dos procesos: test COVID-19, ensaios de superficies e indicadores.

As ferramentas que se porán en marcha para levar a cabo o proceso son: o desenvolvemento dunha páxina web e dunha APP, e posteriormente o inicio da fase de implantacións nas organizacións e a realización de auditorías externas nos establecementos.

A totalidade de establecementos da provincia de Ourense adheridos á ferramenta LocalSafe disporán dun logo particular que sirva como mecanismo de distinción e posta en valor de cada un deles como garante do nivel de cumprimento das medidas de seguridade, prevención e hixiene fronte ao COVID-19. Isto resaltará o compromiso, non só particular, senón como provincia, pola excelencia e o posicionamento de vangarda en canto á adaptación á era COVID-19.

Observatorio tecnolóxico de turismo

O presidente Baltar tamén propuxo a creación dun Observatorio tecnolóxico de turismo, da man do Colexio Profesional de Enxeñeiros Informáticos de España, para a análise, deseño e implementación de solucións tecnolóxicas que permitan que o sector turístico da provincia poida reactivarse mediante a toma de decisións baseada no procesamiento de datos masivos sobre tendencias, que faciliten a adaptación da oferta ás demandas.

O observatorio xeraría información sobre: comportamento do cliente potencial; análise de motivacións de compra do cliente e das palabras crave de procura en tempo real, ademais da análise de prezos da competencia nacional, a detección de destinos de éxito tras o COVID-19 e as zonas xeográficas máis buscadas polos turistas.

Na reunión telemática de hoxe participaron, ademais do presidente Baltar, Javier Outomuro, da Asociación Amigos dá Cociña; Emilio Cuiñas, de Autoxiro; Miguel González, de Cociña Ourense; Flora Moure, concelleira de Turismo de Ourense; Ana Villarino, deputada provincial de Turismo; Rivera, director executivo da eurociudad Chaves-Verín; Mario Crecente, coordinador do Plan Ourense, a provincia termal; Ovidio Fernández, presidente da Federación Provincial de Hostalaría de Ourense; Rosendo Fernández, presidente do Inorde; José Juan Cerdeira, director da área de Benestar da Deputación de Ourense; Jose Antonio Fraiz, profesor da Universidade de Vigo-Campus de Ourense; Javier Soto, xerente de Caldaria; Alexandra Seara, xerente do consorcio de turismo Ribeira Sacra; Emma González, xerente de expourense; Gustavo Samartin, xerente de MEISA; Francisco José Fernández, presidente da mancomunidade do Ribeiro; Pepe Mosquera, delegado en Ourense da Asociación de guías de turismo de Galicia; Cristina Núñez, da Asociación da Ruta do Viño de Valdeorras; Chon Lorenzo, técnica de turismo do Concello de Verín, e Rosa Dourado, guía de turismo.