A comisión informativa de Cultura aborda o outorgamento da medalla de ouro da provincia de Ourense ao escultor Acisclo Manzano

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

 As comisións informativas da Deputación de Ourense correspondentes ao mes de maio celebran hoxe e mañá as súas reunións polo sistema de video conferencia. Na xornada de hoxe desenvolveranse as xuntanzas das comisións informativas de Cooperación, Transparencia e Facenda, mentres que na xornada de mañá será a quenda para as comisións de Termalismo, Reto demográfico e Cultura. Será precisamente nesta última reunión na que se aborde o outorgamento da medalla de ouro da provincia de Ourense ao escultor ourensán Acisclo Rogelio Manzano Freire, como homenaxe e recoñecemento do pobo de Ourense a toda unha intensa e frutífera traxectoria artística, que contou permanentemente co unánime recoñecemento, tanto da crítica como da sociedade en xeral. Acisclo, co seu concepto innovador e vangardista, contribuíu a situar a obra artística galega nun lugar destacado do panorama nacional e tamén internacional.

A comisión informativa de Cultura, Deportes e Mocidade tamén analizará a aprobación inicial da modificación das bases reguladoras do Programa de Cooperación da Deputación de Ourense cos concellos, para o cofinanciamento da rede provincial de espazos culturais e a programación coordinada de actividades a nivel provincial (REAOU), para o exercicio 2020. De tal modo que, de xeito excepcional e ante a situación de estado de alarma decretada polo Goberno e no marco das medidas adoptadas para loitar contra a pandemia do Covid-19, os concellos adheridos á rede poderán promover espectáculos e eventos integrados na rede a celebrar en espazos ao aire libre, a elección de cada concello, e adaptando a celebración dos diferentes eventos á normativa e recomendacións que se diten en materia de aforo, hixiene ou distancia social entre persoas.

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO

Na xornada de hoxe, a comisión informativa de Cooperación, Infraestruturas e Medio Rural abordará a resolución dos recursos de reposición formulados contra o acordo da Xunta de Goberno da Deputación do 24 de outubro de 2019, polo que se aprobou de maneira definitiva a relación de bens e dereitos afectados pola tramitación do expediente de expropiación para a execución da obra “proxecto de trazado do acceso ao núcleo de San Vicente de Leira desde a estrada OU-0807”, no termo municipal de Vilamartín de Valdeorras, aprobado definitivamente por acordo do 26 de xullo de 2018 do Consello da Xunta de Galicia.

Así mesmo, na reunión tamén se analizará a aprobación inicial da modificación das bases 9ª e 10ª do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos municipais e da rede viaria provincial para o exercicio 2020, mentres que a comisión informativa de Transparencia e Administración Provincial tratará a aprobación inicial da modificación da Ordenanza reguladora dos procedementos de selección de persoal funcionario interino e laboral temporal ao servizo da Deputación de Ourense.