A CIG-Ourense denuncia que máis de 45.000 persoas perciben algunha prestación do SEPE

O paro rexistrado en Ourense en novembro de 2019, era de 18.537 persoas inscritas. En abril deste ano, a cifra aumentou ata as 20.689. En tan só seis meses, o incremento foi de 2.152 parados, un ascenso do 11,61%).

A esta escalofriante cifra, habería que lle sumar as 18.488 persoas incluídas nalgún dos 4.330 ERTEs vixentes a data 15 de xuño, máis os 5.858 que perciben algunha prestación asistencial, e 706 coa Renda Activa de Inserción. Total, 45.741 persoas que perciben prestacións. Ao que lle habería que sumar outras preto de 10.000 que non perciben prestación algunha.

FESTAS EN RIBADAVIA

Se nos detemos a avaliar o número de traballadores afectados por ERTEs, en comparación coa provincia de Lugo, observamos o seguinte:

-Lugo ten un total de 78.855 cotizantes no Réxime Xeral, dos que 15.641 están afectados por ERTE.

-Ourense, con 72.680 cotizantes (preto do 8% menos que Lugo) ten a 18.488 persoas afectadas por ERTE (2.847 máis que Lugo).

Oficina de Emprego

En canto ao gasto en prestacións, apuntar o dato de que só nas prestacións contributivas, a nómina mensual pasou de 3.347.309,72 € en novembro de 2019, a 19.963.109,80 € en abril de 2020, un incremento de máis de 16,5 M de euros, que supón practicamente o 500%.

Estamos xa comprobando que coa saída do estado de alarma, o Expedientes de Regulación de Emprego volven asomar como se dunha segunda ondeada se tratara, tal e como advertimos desde a CIG ao comezo da declaración do mesmo. As empresas que manteñen os ERTEs por causa de forza maior, xa prorrogados ata o 30 de xuño, están agardando unha nova prórroga por parte do Goberno