Misións virtuais e márketing dixital para potenciar a internacionalización das empresas Ourensás

IES CHAMOSO LAMAS

Non é a primeira vez que importadores mexicanos e estadounidenses alcanzan acordos comerciais con empresas ourensás grazas ás accións programadas pola CEO no ámbito da internacionalización, pero si será a primeira ocasión en que estes encontros realícense de maneira virtual. O próximo mes de outubro, concretamente do 14 ao 16, a CEO organiza unha misión comercial virtual para o sector agroalimentario e vitivinícola de Galicia e norte de Portugal no marco do proxecto Ecicii Plus. A acción céntrase nos mercados de EE. UU. e México e os perfís invitados que participarán son empresas importadoras ou distribuidoras de viños e produtos alimentarios de referencia nos devanditos países. Debido á situación derivada da Covid-19, será a primeira misión da CEO completamente virtual, co obxectivo de seguir apoiando o impulso internacional das empresas da Eurorrexión e promover acordos de negocio, nesta ocasión grazas aos medios telemáticos. Webinar informativo, encontros online e presentación de produtos Como parte introdutoria á misión terá lugar unha sesión telemática informativa ou webinar para dar a coñecer as oportunidades e características que presentan os mercados mexicano e estadounidense para as empresas da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. A continuación, realizarase para as empresas convidadas internacionais unha presentación online sobre os viños e produtos das pemes da Eurorrexión participantes. O obxectivo será mostrar as características e particularidades dos viños e a gastronomía deste territorio, sendo este o aperitivo antes de entrar en maior detalle nos encontros individuais. Durante o transcurso da misión as pemes participantes terán a oportunidade de manter encontros de negocio individuais coas empresas mexicanas e estadounidenses para facilitar o peche de operacións comerciais. As axendas organizaranse en función das preferencias das empresas. O márketing dixital afiánzase no campo da internacionalización Como complemento ás misións comerciais que levarán a cabo na recta final do ano, a CEO comezará o vindeiro luns 21 de setembro a impartición dun completo programa formativo online que inclúe distintas fases destinadas a contribuír á internacionalización dixital das empresas. Aínda que as prazas están limitadas a doce, o enorme interese por este tipo de formación para internacionalizar produtos e servizos, levou a case o dobre de empresas a interesarse por unha inscrición, polo que o curso comezará con lista de reserva para cubrir posibles baixas. Orientado principalmente ao sector agroalimentario, este programa gratuíto reúne empresas dedicadas a elaboración, produción e distribución de produtos como veu, queixo, carne, embutidos, marisco, suplementos alimenticios e produtos hortícolas e ecolóxicos. Entre as accións programadas destaca o diagnóstico inicial de cada empresa, a formación necesaria ou un plan de márketing dixital internacional específico para cada empresa participante. A execución deste programa componse tamén dunha folla de roteiro para futuras accións e o asesoramento durante todo o proceso, que transcorrerá desde este mes de setembro e ata finais de novembro. O motivo principal deste enfoque dixital para buscar outros mercados e participar neles está xerada na necesidade que xurdiu coa pandemia de dixitalizar procesos empresariais, incluso os relativos ao comercio exterior. Os datos do último estudo de Gedeth Network da Universidade de Sídney revelan que o 78% dos enquisados considera que a dixitalización das empresas é a principal lección aprendida da crise do Covid-19, seguida da posibilidade de explorar novos mercados e canles (44%). Neste sentido, é fundamental que as empresas saiban reaccionar e aproveitar as oportunidades que ofrece o mundo dixital para conseguir clientes no exterior. Precisamente nestes aspectos céntrase o programa da CEO, que ten como principal obxectivo que as empresas aproveiten e poñan en práctica as ferramentas que ofrece o márketing dixital para chegar a novos mercados. Para iso, os participantes cursarán catro fases nas que se contemplan accións de formación para aprender as ferramentas esenciais e asesoramento individualizado para definir unha estratexia de márketing e implementala. Todas as formacións serán impartidas de maneira online e traballarase de forma individual con cada unha das empresas, apoiándoas en cuestións como a mellora da súa imaxe corporativa na internet para ter unha presenza online máis competitiva no comercio internacional.
Ecicii+, unha vía cara á internacionalización Estas accións realízanse no marco do proxecto Estrutura Empresarial Conxunta para o Impulso e a Captación de Iniciativas de Internacionalización ( Ecicii+) a través do programa Interreg V-A España-Portugal ( Poctep) da Unión Europea e o Feder 2014-2020, que ten como principal obxectivo fortalecer a capacidade de internacionalización das pemes da Eurorrexión.