Dende Espazo Común, amosaban a sua preocupacion  por o tecido comercial e empresarial do casrballiño , neste senso, rexistraraban unha solicitude por escrito para que se convocara de xeito urxente un pleno extraordinario ca finalidade de pechar un plan de continxencia de aplicación inmediata que inclúa xa o pagamento das subvencións da primeira fase (360.000 €), a activación e simplificación do procedemento da segunda fase acordada tamén en abril (650.000 €).

O voceiro deste grupo adolfo nogueira reiteraba a urxencia do pagamento destas axudas que foron prorrogadas varias veces no concello. Nogueira asmosou sua preocupacion por esta situacion

Nogueira considera que o carballiño necesita ampliar os sectores economicos e non so depender do turismo e a hosteleria, asi reiterou a tardanza da ampliacion do parque empresarial e sua importancia

VIDEO