A Xunta e o Concello de Cortegada analizan as posibilidades de declarar unha área de rehabilitación integral no municipio

Esta figura daríalle un pulo á recuperación de inmobles de carácter residencial no municipio, no que tamén se está a rehabilitar unha antiga vivenda de mestres

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e o Concello de Cortegada analizarán a posibilidade de declarar unha área de rehabilitación integral (ARI) neste municipio ourensán co obxectivo de impulsar accións de recuperación do patrimonio xa construído dentro do ámbito seleccionado.

AVANTAR ACTIVIDADES

Durante unha videoconferencia celebrada esta semana, a conselleira Ángeles Vázquez e o rexedor Avelino de Francisco abordaron a intención do Goberno local de iniciar os trámites para promover a declaración da que sería a primeira ARI do municipio, unha figura pensada para impulsar sobre todo actuacións e investimentos en materia de rehabilitación residencial en zonas moi concretas e que reúnen unha serie de características similares.

Así, unha ARI é un ámbito municipal de intervención delimitado no que se prevé a rehabilitación de edificios e vivendas a iniciativa dos seus propietarios, a execución de obras de urbanización ou reurbanización de espazos públicos por parte dos concellos interesados e, de ser o caso, a construción de edificios ou vivendas en substitución doutros demolidos.

As áreas de rehabilitación integral decláranse por resolución da Presidencia do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), un cargo que ostenta actualmente Ángeles Vázquez, previa solicitude do concello promotor, polo que a conselleira animou ao alcalde a traballar da man da Xunta para levar adiante esta proposta.

A primeira área de rehabilitación integral de Galicia declarouse en 1996 e actualmente a Comunidade conta con 71 figuras deste tipo repartidas por un total de 43 concellos. Ademais, existen tres ARI de carácter supramunicipal, xestionadas polo IGVS e que son a ARI dos Camiños de Santiago, a ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas e a ARI da Ribeira Sacra, declarada o ano pasado. En total, 159 concellos contan polo menos cunha área de rehabilitación integral, é dicir, máis da metade dos municipios de toda Galicia.

Esta aposta pola rehabilitación do patrimonio xa construído do Concello de Cortegada reflíctese tamén noutras actuacións actualmente en marcha. Deste xeito, estase a rehabilitar unha antiga vivenda de mestres propiedade do municipio grazas, precisamente, a unha subvención de 36.566 euros outorgada pola Consellería con cargo á convocatoria 2020 da orde de axudas para a rehabilitación de inmobles de titularidade municipal.