Concello de Cenlle: Convocatoria e bases de selección para a admisión, selección de arrendatarios de vivendas municipais e a súa adxudicación

Hoxe publicase no Bop a Convocatoria e bases de selección para a admisión, selección de arrendatarios de vivendas municipais e a súa adxudicación

Publicidade

A Xunta de Goberno Local no uso das competencias atribuídas por delegación, mediante acordo do Pleno da Corporación do día 24/06/2019 e a Resolución da Alcaldía do día 20/06/19, acordou na súa sesión que tivo lugar o 24/05/2021:

BOP Premer na Imaxe