Acotío con Mª del Carmen González

Ata o próximo domingo, 29 de agosto, ábrese ao público a bienal mostra do “Obradoiro 2021 de Mª del Carmen González”, na sala de exposicións do auditorio do Carballiño. Dende o ano 1992 vense presentando este obradoiro cada dous anos. Componse de diversos traballos realizados polos afeccionados, dende 7-8 anos en adiante. Hoxe falamos ca súa comisaria, Mª del Carmen González sobre esta iniciativa.

Publicidade

VIDEO