Leiro celebrou sesión plenaria ca aprobación todos os puntos da orde do día

IES CHAMOSO LAMAS

Celebrou Leiro sesión plenaria ca aprobacion de todos os puntos da orde do día.

Dos puntos tratados resaltamos os seguintes

OZOCOgz Deseño Galego

Modificación  de  Créditos  para  a  aplicación  do  Superávit Orzamentario  con  destino  a  gastos  que  non  poden  demorarse  ata  o  exercicio seguinte, para os que non existe crédito, ou o que existe non é suficiente no vixente orzamento da corporación.

Este punto foi aprobado cos votos favorables do PP e Bng e a abstención do Psoe

Por outra banda oa proposta festivos locais para o ano 2022 no Concello de Leiro seran o día 3 de maio, festividade da Santa Cruz e o día 29 de xuño, festividade de San Pedro


VIDEO SPOT LEIRO en BADAL TV

CONCELLO DE LEIRO