O presidente da CHMS reitera a necesidade de facer un uso responsable e eficiente da auga

IES CHAMOSO LAMAS

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), organismo autónomo dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, celebrou a VII reunión da Oficina/Mesa Técnica da Seca HP Miño-Sil, constituída o pasado mes de febreiro.

Datos

HIPER MASIDE

A precipitación rexistrada durante o presente ano hidrolóxico é un 41,8% inferior á media histórica; os encoros están ao 51,30% da súa capacidade, o que é un 18,17% inferior á media histórica e os caudais circulantes son un 40,1% inferiores aos habituais para esta época do ano.

Unha vez analizados todos os parámetros, segundo o PES –Plan Especial de Seca-, os escenarios actuais son normais tanto no Alto como no Baixo Miño, Prealerta nas cuncas Alta e Baixa Sil, e Alerta nas cuncas Alta e Baixa Sil. os ríos Cabe e Limia. Cómpre sinalar que este é o ano hidrolóxico máis seco da serie histórica, aínda que similar ao actual dos anos 2002, 2005, 2011, 2012 e 2017, que amosa os efectos adversos do cambio climático.

Recomendacións e medidas

Como recomendacións xerais, dende a CHMS lembraremos aos Concellos a necesidade de facer un uso sostible da auga e a aplicación de medidas de aforro; evitando o lavado de rúas, o rego de xardíns, pistas deportivas, a eliminación de fontes, e mesmo ordenando que avalen a necesidade de realizar restricións horarias de auga, entre outras medidas. Ademais, enviaranse cartas ao resto de Usuarios da Auga, como Comunidades de Regantes e empresas hidroeléctricas, instándolles a executar actuacións que melloren a eficiencia no uso deste recurso.

Ante a situación de Alerta que se repite nos ríos Cabe e Limia, instarase aos Concellos da zona a ser máis estritos coas medidas de aforro, restrinxindo o uso ao básico, e a estar máis atentos no cumprimento das e recomendacións e elaboración de bandas sobre o aproveitamento do recurso, como administración competente e xestor do abastecemento ás poboacións.

Por outra banda, e atendendo ás consultas de distintos concellos da provincia de Ourense e algúns do sur de Lugo sobre os problemas que xorden na gandería por falta de auga para os animais, informaráselles sobre as medidas máis eficientes. e a forma máis rápida de obter unha Concesión Temporal, enviándolles as instrucións oportunas e os formularios a cubrir para actuar con eficacia e dilixencia na resolución deste problema derivado da seca na que estamos inmersos.

“Na reunión tamén se tratou da necesidade de mellorar as zonas arrasadas polos últimos incendios, na que habería que actuar con rapidez e dilixencia para evitar escorrentías e filtracións que alterasen a calidade das augas dos leitos dos ríos. acuíferos, en interese de protexer a saúde dos veciños e mellorar o medio ambiente”, explicou o presidente.

“Para evitar situacións máis extremas, insistimos en que é necesario facer un uso racional do recurso, xa que estamos ante un escenario de seca meteorolóxica prolongada que só poderemos paliar coa colaboración conxunta de administracións, regantes, hidroeléctricas e da cidadanía. en xeral”, salientou Quiroga.

“Para concluír e tendo en conta que as previsións a medio prazo prevén que a situación de seca continuará nos próximos meses, é fundamental, ademais de adoptar medidas, concienciar á poboación desde a Administración local, a máis próxima ao cidadán. e competentes no abastecemento, uso racional e responsable da AUGA, lembrándolles que estamos ante un recurso limitado, necesario e dependente das condicións climáticas”, concluíu o presidente da CHMS.