A CHMS levará a cabo actuacións de adecuación e mellora de 4 fosas sépticas no concello de Melón

José Antonio Quiroga, presidente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), organismo autónomo dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, e Emilio Luis Diaz, alcalde do Concello ourensán de Melón, asinaron o convenio de colaboración que Posibilitará melloras no sistema de saneamento e depuración do municipio.

O presente convenio ten por obxecto determinar as condicións de colaboración entre ambas as partes para o financiamento e execución das obras; Así mesmo, tamén se establece o réxime para a posterior entrega das obras executadas para o seu mantemento e conservación.

Proxecto

PUBLICIDADE ELECTORAL

Na actualidade, os núcleos de Melón, Quins e Barcia, no concello de Melón, contan con sistemas de depuración mediante fosas sépticas, cuxo funcionamento está a resultar ineficaz e deficiente; Así mesmo, a rede de colectores municipais nalgúns destes núcleos necesitará algún tipo de intervención de limpeza, mellora ou reconstrución.

Para solucionar a problemática existente, procederase, en primeiro lugar, a realizar un estudo para a análise do estado e funcionamento actual de cada unha das fosas sépticas existentes, que permita definir as obras necesarias para o seu desenvolvemento. e o deseño dunha nova depuradora para o núcleo de Quins; en segundo lugar, á execución dos correspondentes traballos derivados do estudo.

O investimento necesario estímase en 327.300 €, que serán cubertos nun 80/20 por cento pola CHMS e o Concello de Melón, respectivamente.