O CONFINAMENTO FAISE IMPOSIBLE PARA AS PERSOAS SEN TEITO

Foto de Onte. Coresponde a un adulto que é frecuente velo por Carballiño. Posiblemente ten algún problema psiquiatrico. É pacifico e non se mete con nadie, pero nestes momentos pensamos que as Autoridades debian facerse cargo del para que estea recluido nalgún sitio.

Publicidade

Dende a declaración do estado de alarma o Ministerio de Defensa encargase, xunto cos departamentos de servizos sociais das distintas administracións, de reforzar a asistencia das persoas sen fogarmediante a habilitación de novas prazas en outros espazos xa que os albergues estan cheos