Locais e lugares públicos que se reservan para a realización de actos de campaña electoral e colocación de materia de publicidade electoral nos concellos da provincia de Ourense

ORDE do 28 de maio de 2020 pola que se determina a época de perigo alto de
incendios.