Apoio maioritario á presidenta da CEO a través da xunta directiva

Publicidade ASPADISI

A xunta directiva de hoxe foi precedida, este luns 27, por unha reunión do comité executivo da entidade, que aprobou a normativa de desenvolvemento do Código Ético e a composición da Comisión de Réxime Interno de leste mesmo regulamento, polo que o paso que correspondía á reunión de hoxe era ratificar esta aprobación, o que sucedeu por 40 votos a favor e cinco en contra.


O Código Ético da Confederación é un elemento crave da política de control interno da CEO, que garante que todas as súas actividades desenvólvense coa máxima integridade, así como coa supervisión necesaria para o cumprimento do devandito obxectivo, o que levará a cabo a comisión nomeada no día de hoxe. Dita comisión é o órgano competente de velar polo cumprimento do código, así como o seu desenvolvemento e seguimento. Ademais, entre outras funcións, o organismo establecido hoxe ten a potestade para interpretar as normas de actuación que se recollen no texto, resolver dúbidas sobre el, actualizar o seu contido ou avaliar a implantación do código, sempre contando coa aprobación da xunta directiva e a asemblea xeral.

HIPER MASIDE

No transcurso da reunión de hoxe, ratificouse a autorización expresa da xunta directiva á presidenta da entidade para que esta poida exercer cantas accións considere necesarias para a defensa dos intereses da CEO e da súa reputación, mesmo, se así fose necesario, accións xudiciais concretas. Esta autorización alcanzara tamén a aprobación unánime previa do comité executivo celebrado o luns, polo que o paso que restaba era a ratificación da xunta de hoxe.


A Confederación Empresarial de Ourense viuse obrigada a presentar estas medidas #ante os seus órganos de goberno para salvagardar a súa imaxe e reputación #ante os continuos ataques e graves acusacións, constitutivas de delito, que está a recibir tanto a institución como os membros do equipo de goberno (personalizadas mesmo na figura da súa presidenta, Mª Sol Novoa) por parte da Asociación de Novos Empresarios xa que, aínda que existe un proceso xudicial en curso motivado pola demanda presentada por AJE contra a Confederación ao desestimar no seu momento a xunta directiva da CEO a impugnación presentada por AJE á candidatura da actual presidenta, a CEO considera que é o xulgado correspondente o que debe dirimir e liquidar esta problemática [que nada ten que ver coas contas da CEO, as cales están auditadas e aprobadas en xunta directiva e en asemblea xeral, contando ademais co voto favorable do presidente de AJE] e non os seus protagonistas poñendo en dúbida a reputación dunha entidade que camiña cara ao medio século de traxectoria intachable.

Na orde do día da xunta directiva tamén foron presentadas tanto as contas de 2019 como o orzamento para o ano en curso e ambas recibiron a aprobación con 40 votos a favor e 5 en contra.


Pola súa banda, a presidenta Marisol Novoa, fixo un repaso no seu informe de toda a actividade, traballo e xestións que a entidade mantivo, mesmo reforzado a pesar da situación de recesión marcada polo Covid19.