Aviso de C.D. Arenteiro: Hoxe abren as taquillas para que poidan recoller a entrada os nº de socio do 1 ao 300. Aforo máximo, 150 socios

CONCEDEUSELLE AUTORIZACION DAS AUTORIDADES SANITARIAS para aumentar o aforo a 150 persoas. Hoxe abrense taquillas de 11-13 h e de 17-19 h para que recollan a entrada os nº de socio do 1 ao 300. Ao chegar os 150 pases, péchase a taquilla.

Publicidade