A Confederación Miño-Sil executará a restauración de “A Ponte de Soutelo”

IES CHAMOSO LAMAS

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil ( CHMS), Organismo autónomo dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, executará a restauración de “A Ponte de Soutelo” ( TM de Bande- Ourense), dentro das actuacións que o Organismo realizará no marco do proxecto europeo POCTEP “ Fronteira Esquecida”. Neste proxecto a CHMS ten como socios á Deputación de Ourense, a Xunta de Galicia, a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho e os Municipios lusos de Ponche de Lima, Arcos de Valdevez, Ponche dá Barca e Viana do Castelo. José Antonio Quiroga, presidente da CHMS, rubricou electronicamente o Convenio de Colaboración para enviar á alcaldesa de Bande, a través do que se determinan as condicións que rexerán o financiamento, redacción do proxecto, posta ao dispor dos terreos, execución e o réxime da posterior entrega ao concello para o mantemento e conservación das obras executadas.

Proxecto “Ponche Soutelo” é unha ponte con pilas de pedra, de pequena altura, con 5 ollos, e uns 40 m de longo. As actuacións para executar consistirán na limpeza das pilas e a súa reparación, a execución dun novo taboleiro, a colocación dunha varanda, e a adecuación da zona. O investimento total necesario para as actuacións estimouse en 100.000 €, a executar na anualidade 2021. Este investimento será asumida na súa totalidade pola Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Ou.A., o 75 % a través de fondos POCTEP e o 25 % restante, con fondos propios deste Organismo

OFERTA DE TRABALLO EN AVIÓN