Incoados 24 expedientes sancionadores no Carballiño por vulneración da normativa sanitaria

Publicado hoxe no DOG

ANUNCIO do 3 de decembro de 2021 polo que se notifican os acordos de incoación
de expedientes sancionadores por incumprimento das medidas de prevención e
contención en materia sanitaria do Concello do Carballiño (expediente SCOVID/
OCARBALLIÑO/0132 e vinte máis

AVANTAR ACTIVIDADES

O Concello do Carballiño acordou a incoación do expediente sancionador SCOVID/
OCARBALLIÑO/0132 e vinte máis por vulneración da normativa sanitaria

DOG Premer na Imaxe