Aprobado o orzamento en San Amaro con importantes medidas para a conciliación familiar

No pleno ordinario do concello de San Amaro tratouse a aprobación de orzamentos para o ano 2022.
Pleno moi tenso e bronco, con discusions nas intervencions cruzadas entre os portavoces de Xuntos por San Amaro, Psoe e o alcalde Fernando Redondo.
O alcalde tivo que reprender a actitude do portavoz de Xuntos por San Amaro por faltas de respeto o resto de concelleiros.
Importante despois do debate o relato final do alcalde, no que chamaba a responsabilidade e explicaba as principais novedades do presuposto.

  1. Equilibrio financieiro
    2 Destinar o plan provincial do 2022 o pago de debeda pendente coa mancomunidade de 40.000 euros
    3 Inclusion de proxecto de inversión de mellora enerxetica no nucleo de O Cruceiro. 48.000 euros
    4 Axuda as familias o concello financia a través do programa concilia e recursos propios. Atencion os nenos matriculados no cole dende as 7.30 da maña as 7 da tarde totalmente gratis para as familias.
    E unha axuda directa, tipo beca a todos os nenos matriculados de 150 euros en infantil e 100 en primaria.

O alcalde somete a votacion e son aprobados por concelleiros do Partido Popular + concelleira non adscrita + 1 concelleira do Psoe

AVANTAR ACTIVIDADES

Son uns presupostos sensatos con redución de deuda, aumento da inversión e apoio as familias con nenos.

Os orzamentos aprobanse con 6 votos a favor e 3 en contra

O alcalde lamenta que os portavoces de Xuntos e Psoe non esten a altura e da as gracias polo apoio recibido

Deztacando a valentia e sensatez das concelleiras Sonia Ordoñez e Sandra Daparte, que pensan so no mellor para os veciños