A Consulta Pública do Plan Hidrolóxico da demarcación do Miño-Sil concluíu con 57 suxerencias

O período de Consulta Pública do Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil Ou.A. finalizou onte, 22 de decembro. Este proceso ha permitindo a toda a cidadanía trasladar observacións e suxerencias a estes documentos.

A día de hoxe, recibíronse 57 propostas: 25 de Administracións; 9 de Asociacións Ecoloxistas; 3 de Asociacións Agrarias; 2 doutras asociacións; 2 de colexios profesionais, 8 do sector da minería; 7 de usos enerxéticos; e 1 de Administración portuguesa da auga, que serán analizadas para, no seu caso, ser incorporadas ao texto final.

FESTAS EN RIBADAVIA

“O proxecto de Plan Hidrolóxico define e desenvolve as actuacións e medidas máis adecuadas para dar resposta aos problemas ambientais e socioeconómicos identificados, é dicir, establece e detalla as actuacións para acometer na demarcación para afrontar retos como o cambio climático, problemas de contaminación da auga, deterioración hidromorfológico, presenza de invasoras, ou para mellorar o réxime de caudais ecolóxicos, a xestión de inundacións e sequias,…“ explicou o presidente.

A característica máis importante deste novo Plan céntrase nas actuacións incluídas no Programa de Medidas ( PM), como elementos crave para alcanzar os obxectivos ambientais do bo estado das masas de auga, antes de finalizar o ano 2027, prazo máximo conforme á Directiva Marco da auga e a lexislación nacional.

O PM recolle 339 medidas con 312,26 millóns de euros de orzamento, do cal o 70 % será financiado pola AGE ( CHMS, DGA, ACUAES); as 20 CCAA; e 10 % a Administración Local.

“É importante destacar que este novo Plan Hidrolóxico ten moi en conta os efectos do cambio climático nos recursos hídricos, xa que se, a futuro próximo, provocará unha diminución significativa dos mesmos e unha maior recorrencia de fenómenos extremos como inundacións e secas. Na CHMS exponse a elaboración dun plan de adaptación ao cambio climático, en cumprimento da Lei de Cambio Climático” concluíu o presidente.