Medio Ambiente: O Noso Compromiso. Recollida (2): A Vila do Carballiño

Xulio Álvarez Crespo Biólogo e docente

Artigo 4 : ” Medio Ambiente: O Noso Compromiso. Recollida (2): A Vila do Carballiño ”

FESTAS EN RIBADAVIA

A Nosa Vila

Na vila do Carballiño é frecuente ver situacións como as que nos mostra a fotografía da esquerda. A imaxe da dereita é cotiá: non hai rúa onde non se instale unha morea de contedores. Chama a atención que nun extra do xornal La Región de 16 de febreiro de 2020 sobre reciclaxe fale do Carballiño como dun “entorno sen residuos e conciencia ambiental”. No que respecta da xestión do lixo na vila do Carballiño, eu máis ben falaría dun medio  real de consumir e tirar. É  dicir, todo o contrario  de conciencia ambiental, da que algúns parecen alardear de xeito irresponsábel. A este respecto,  hai na vila do Carballiño un sistema de recollida  de  pilas  na  rúa  ou  en  establecementos  ?  Colectores  exclusivos  de  refugallos orgánicos? Plan municipal de xestión do lixo ? Realízase o seguimento da recollida de residuos como  aceites,  roupa,  cartón  e  papel?  Lévanse  a  cabo  campañas  de  concienciación  e adquisición de hábitos respectuosos para co medio ? Existe un viveiro municipal de plantas e árbores?     En  definitiva:  existe  un  proxecto  de  política  medioambiental  por  parte  do Concello? .De habelo, non o coñecemos.

Ao longo do percorrer dos anos, observamos a proliferación de colectores cheos  de sucidade, mal cheiro e falta de hixiene; a carencia dunha normativa educadora e a vez sancionadora para coa parte da cidadanía que sistematicamente incumpre as mínimas normas de respecto cara o medio, o uso e abuso dos colectores por parte das áreas comerciais grandes e da hostalaría son o pan noso de cada día.

Claro que tamén debemos de mirar o contexto, é dicir, que pasa no ámbito galego? A vista do fracaso da política de xestión de residuos da Xunta, nós apostariamos decididamente por un modelo descentralizado para a xestión dos refugallos na Galiza onde os obxectivos fosen basicamente: reducir a produción de lixo en orixe, implantar a recollida de lixo porta a porta e fixar como meta a compostaxe do 50% do lixo, que precisamente corresponde á porcentaxe en peso de materia orgánica.

Nin que dicir ten que o papel das concellarías de medio ambiente é fundamental. Os equipos dos gobernos municipais terían de elaborar e presentar un proxecto de presente e de futuro onde se recollese todo canto fose necesario ao respecto e se tratasen de solucionar os problemas e reducir os impactos na contorna. Un exemplo  a seguir actualmente na nosa provincia de Ourense é a Reserva da Biosfera : Area de Allariz, que comprende os termos municipais  de  A  Bola,  Allariz,  Rairiz  de  Veiga  e  Vilar  de  Santos,  para  máis  saber  pódese consultar a páxina de DialogosRB.net.

Ante todo o exposto cal é a nosa proposta ou a alternativa que damos?. Velaquí   algunhas ideas básicas para iniciar a andaina e facer o camiño:

* Educación ambiental na escola primaria e en centros educativos superiores, tamén para a cidadanía en xeral: cursos, obradoiros, mesas redondas, exposicións e campañas divulgativas de xeito continuado ao longo do ano e non de vez en cando.

* Elaboración dun proxecto político medioambiental por parte dos equipos de goberno e concretamente da concellaría de Medio Ambiente que recolla os protocolos de actuacións e traballo que se debe realizar en tódalas áreas respecto do medio ambiente na nosa contorna.

*Redacción e posta en práctica dunha normativa ao respecto da recollida e tratamento dos refugallos, de obrigado cumprimento pola cidadanía e onde se recollan pautas para os casos particulares das grandes áreas comerciais e da hostalaría.

*Potenciación da compostaxe comunitaria e familiar que permita a redución en orixe e, ao mesmo  tempo,  posibilite  acadar  como  mínimo  o  50%  de  separación  que  marca  a  Unión Europea para o 2020.

Máis o traballo sería arduo e custoso, e as solucións, a longo prazo, co cal non daría moitos votos de inmediato. É dicir, sen vontade política e cidadán non haberá  solución.

Obrigado e ate a próxima.

——————————————————————————————————-

Outros ARTIGOS de Xulio Álvarez Crespo:

Artigo 1 : ” Medio Ambiente: O Noso Compromiso “

Artigo 2 : ” Medio Ambiente: Pasado, Presente e Futuro “

Artigo 3 : Medio Ambiente: O Noso Compromiso. Recollida (1)